Search form

Genesis 20:16

16Igkagi sikandin ki Sara, na mà din, “Sábbad mararan (1,000) abuk ka mapputì bulawan tô igbággé ku tun ta tábbé nu ébô kasóddóran katô langun sakup nu na ándà salà nu. Tô gó é pató na ándà dán salà nu kanak.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index