Search form

Genesis 24:33

33Asal tô igsánnar dan tô ágkakan, igkagi tô ágsarigan, na mà din, “Diya pa kuman ka dì ku pa ulitán tô ágdantulán ku dini ákniyu.”

Igkagi si Laban, na mà din, “Uliti ké.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index