Search form

Genesis 24:5

5Asal iginsà tô ágsarigan din, na mà din, “Pamánnun ku ka dì malyag tô bayi mákkás kanak ka mulì a dini? Piddán ku tô batà nu tun ta banuwa na igtikudan nu?”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index