Search form

Genesis 24:55

55Asal igtaba tô kataladi asta tô innà i Rebecca, na mà dan, “Madigár ka dì nu pô piddán sikandin sippang ka lumabé tô mga sapulù álló, yan pa mému kód panó.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index