Search form

Genesis 26:9

9Purisu igpatawar din si Isaac, asta igkagi sikandin, na mà din, “Sawa nu kannê sikandin. Manan ka igkagi ka na tábbé nu sikandin?”

Igtaba si Isaac, na mà din, “Su panámdám ku na matayanna ka kumagiya na sawa ku sikandin.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index