Search form

Genesis 27:1

Igdasal si Isaac para ki Jacob

1Na, tuu dán tugál si Isaac, asta dì dán ágkita. Igtawar din tô tambang kaké batà din na si Esau, na mà din, “Esau.”

Igtaba si Esau, na mà din, “Kannunna, Ámmà.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index