Search form

Genesis 31:3

3Na, igkagi tô Áglangngagán ki Jacob, na mà din, “Ulì kad tun ta tanà na igóddóan katô ámmà nu, apù nu, asta mga gakád nu. Tabangan ku gó sikuna.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index