Search form

Genesis 31:49

49Igngadanan tô tanà na Mispa, su igkagi si Laban ki Jacob, na mà din, “Atin ka pasuwayé ki tikud kannun, ágbanté tô Áglangngagán tun ta tángngaan ta ébô dì ki pasulungé, agad padiyué ki.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index