Search form

Genesis 35:22

Mga gabatà i Jacob

22Róggun igóddô si Jacob tun ta Eder, iglayukan i Ruben tô sábbad sawa katô ámmà din na si Bilha, asta igdinág si Jacob tingód katô iglumu din.

Sapulù duwa (12) tô mga gabatà gamama i Jacob.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index