Search form

Genesis 43:9

9Tumandô a áknikó na sakán tô tumómmóng kandin ébô ándà makamánnu kandin. Atin ka dì ku sikandin mólì dini áknikó, tô gó é salà ku áknikó sippang ka ándà ágtamanán.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index