Search form

Genesis 47:26

26Purisu igsugù si Jose tun ta mga taga Ehipto na kailangan bággén tun ta harì tô ikalima kináttuwan, asta tô gó é sugù na ágbánnalán katô mga manubù. Tanà dád katô mga tarapid ka simbaan dan tô ándà tigatuni katô harì.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index