Search form

Genesis 48:16

16Tô panaligan nu tô igpaluwà kanak ébô ándà gó makadadat kanak. Mólà pa ka madigár tô bággén nu kani duwa mallaki. Mólà pa ka dì gó kalingawan tô ngadan ku asta tô ngadan katô mga kamónaan ku na si Abraham asta si Isaac ukit kani duwa apù ku. Mólà pa ka kumarapung tô mga gabatà dan asta tô mga rubbad dan.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index