Search form

Genesis 50:21

21Yakó ágkamáddangan, su sakán tô dumóppón ákniyu asta katô mga pamilya yu.”

Madigár tô kagi din kandan ébô dì dan maranu.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index