Search form

Jonas 2:6

6Ilánnádda sippang tun ta ágpónsadan katô mga pabungan tun dalám ka dagat.

Tô milánnádda, duwán ikadalang kanak, asta kéman ku na diyad makaluwà.

Asal Áglangngagán na Manama na ágpangadapán ku,

igpid ka kanak na manté tikud tun ta kadalámman.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index