Search form

Lucas 4:27

27Iring kani tô inému sayyan dalám katô kólit-ólit i Eliseo ka kagi ka Manama. Agad marapung tô mga tétékán tun ta mga rubbad i Israel, asal ánnà sikandan tô inólian, su inólian dád tô ánnà Judio na si Naaman na sakup ka Siria.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index