Search form

Lucas 4:8

8Asal igtaba si Jesus, na mà din, “Diya, su mà katô kagi ka Manama,

“‘Tô dád Áglangngagán na Manama tô kailangan ágpangadapán yu, asta sikandin dád tô kailangan bánnalán yu.’”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index