Search form

Marcos 10:35

Tô duwa gabatà i Sebedeo

Mar 10:35-45; Mat 20:20-28

35Na, igsadun tun ki Jesus tô duwa gabatà i Sebedeo na si Santiago asta si Juan. Igkagi sikandan, na mà dan, “Sir, kakalyag dé na lumun nu para áknami tô pamuyuán dé áknikó.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index