Search form

Marcos 11:17

17Na, igtinurù sikandin, na mà din, “Mà katô kagi ka Manama,

“‘Tô balé ku, tô gó é ágdasalanan katô langun manubù.’

Asal igimu yud ni na gállássanan ka mga tulisan.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index