Search form

Marcos 12:31

31Ni gó tô sugù na ikatalundug katô tagnà,

‘Ginawayi yu tô unawa yu na iring katô kaginawa yu katô ákniyu sarili.’

Ándà dán ássa sugù na tuu pa ágkailanganán ka tandingán katô duwa sugù.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index