Search form

Marcos 15:32

32Mólà pa ka mónóg tô Mesiyas na Harì ka mga rubbad i Israel tikud tun ta krus ébô kitanán ta asta mamaké ki kandin.”

Igbuyas-buyas pagsik tô duwa manubù na igpansalan tun ta krus duma kandin.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index