Search form

Marcos 2:1

Inólian tô manubù na dì ágriyu é lawa

Mar 2:1-12; Mat 9:1-8; Luc 5:17-26

1Na, itagad-tagad dán, igulì si Jesus tun ta Capernaum, asta duwán mga manubù na igdinág na igóddô sikandin tun ta balé din.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index