Search form

Marcos 4:13

Kóbadan katô panunggiringan tingód katô bánnì na igsabud

Mar 4:13-20; Mat 13:18-23; Luc 8:11-15

13Na, igkagi si Jesus, na mà din, “Atin ka ándà kó ikagpát kani panunggiringan, dì kó makagpát katô langun panunggiringan na ágtinuruán ku.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index