Search form

Mateo 15:4

4Igsugù tô Manama, ‘Respetowi yu tô ákniyu ámmà asta innà.’ Igsugù pagsik sikandin, ‘Kailangan matayan tô manubù na ágkagi ka madat tun ta ámmà ó innà din.’

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index