Search form

Mateo 22:41

Insà tingód katô Mesiyas

Mat 22:41-46; Mar 12:35-37; Luc 20:41-44

41Tô ándà pa panó tô mga Pariseo, iginsà si Jesus kandan, na mà din,

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index