Search form

Mateo 27:4

4Igkagi sikandin, na mà din, “Duwán salà ku, su igpammát ku tô manubù na ándà palang salà.”

Asal igkagi sikandan, na mà dan, “Ándà labut dé kanan! Áknikó salà!”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index