Search form

Mateo 8:26

26Igkagi si Jesus, na mà din, “Manan ka ágkamáddangan kó? Délák é kasarig yu kanak!”

Na, igánnó si Jesus, asta igpasódô din tô karamag asta tô mga balud, asta tigkô dád igtónnók tô mga balud katô ranó.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index