Search form

Tango 13:46

46Pol ma Banabas koro boi mataghu moro velera, “God ke magnahaghinighami kuruda kidi titionoa na Rorongo ke Toke eigna a Jisas itamiu ighamu mara Jiu. Keana ighamu koti bosi magnahaghinia na vaututuniagna. Iaani ke tateli aua gi ighamu koti boi naba na hatiagna na havi ke teo na govugna. Na vunegna iangeni, kori vido kuru mono mua eeni, iroghami kuruda vano vamua tadia mara kena boi Jiu.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index