Search form

Tango 18:6

6Keana kori vido mara Jiu kena sokara pungusia a Pol mena haghore diadikala, imanea ke taporia aua na garugna na thepa ke mono kori nigna na pohe eigna kedana adoa imanea keda boi mono mua duadia. Gi e velera, “Na fate ma na papara a God keda eia vanighamu, imanea keda eia eigna na palahamiu vamua. Bosi tangomana nimiu kotida torou inau ku boi veleghamu na rorongogna a God. Kori vido ku talu mono mua i Korin, inau kuda vano tadia na komi tinoni kena boi Jiu vamua.”

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index