Search form

Tango 2:22

22“Ighamu na komi tinonidia Israel, oti vaovarongo toetoke mai itagua! Ighamu koti adoa ghohi a Jisas gna i Nasaret ke eia sethe na reghithehe ke hutu kori vido ke mono duamiu. A God ke hea a Jisas na mana bali eia na komi reghithehe eigna kotida adoa imanea ke vetula mai.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index