Search form

Tango 20:11-12

11-12Na komi tinoni kena vaututuni kena totogo puala eigna imanea ke havi. Gi ena ghoi hadi kori chogho mena eia na Vanga ke Tabu mena vangahaidu. Pol ke titiono tadia me ghieghilei vuevughei gi e taveti au. Leghugna iangeni imarea kena hati tabirua a Iutikus kori vathegna.

Pol ke Haidu duadia Mara kena Baubatu kori Kiloau i Efesus

13Ighami kiti kidi hahaghe kori vaka miti vano i Asos, kari a Pol ke halu longa. Gi iti au vano, a Pol ke veleghami imanea keda ghoi hahaghe duamami kori vaka i Asos.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index