Search form

Tango 5:21

21Mara na vetula kena leghua na hava ke velea na enjel. Kori vuevugheigna hadi, imarea kena vano kori Vathe ke Tabu mena velepuhira na komi tinoni.

Ma na pukuni naghoi pris ma arahai kena agutu duagna kena kilora mai mara puhidia mara Jiu kena mono kori Kansol. Gi ena vetulara vano kekeha soldia kori vathe tatari eigna kedana hatira mai mara na vetula.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index