Search form

Jon 4:6-8

6-8Ingengeni ke mono na seu nigna a Jekob. Jisas ke vano me nohe ghaghireigna na seu eigna imanea ke babao ghohi na taetaveti. Kori vido iangeni nabagna tangi salaghe rua kori hotaghi dani. Leghugna mara nigna na vaovarongo a Jisas kena taveti vano kori meleha bali volia ghadia vanga, sina vaivinegna i Samaria ke mai kori seu bali toitoi bea. Ma Jisas ke kaea, “Tanomana koda heu mai na bea bali kou ghagua?”

9Na vaivine iangeni ke veregna puala eigna mara Jiu kena bosi magnahaghinia na mono haidu duadia mara Samaria. Iia ke veleagna a Jisas, “Ighoe na mane Jiu mi nau na vaivinegu i Samaria. Ehava gi o kaeu eigna kuda hegho ghamua kou?”

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index