Search form

Luk 9:10

A Jisas ke Hera Ghadia e Lima na Togha Mane

(Matiu 14:13-21; Mak 6:30-44; Jon 6:1-14)

10Kori vido e salaghe rua na mane vetula kena tabiru mai tagna a Jisas, imarea kena veleagna na komi fata kena eia. Gi a Jisas ke hatira duagna mena vano ghehedia tagna sina meleha ghaghireigna i Betsaida.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index