Search form

Mak 5:7-8

7-8A Jisas ke velea, “Tidatho, O au sania!” Ma na tidatho ke ghuu heta, “Jisas, dathegna God, pukuni mana! Na hava koda eiugna? Kori ahagna a God, inau ku kaegho, saghoi vaparau!”

9Ma a Jisas ke huatia, “Ahai na ahamu?”

Ma na tidatho ke haghore tughua, “Na ahagu, Gnaghu, eigna ighami sethe kiti mono koragna na mane iaani!”

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index