Search form

Mak 8:1-2

Jisas Ke Hera Ghadia Vati Na Togha Tinoni

(Matiu 15:32-39)

1-2Leghugna kekeha dani, sethe na tinoni kena ghoi mai tagna a Jisas. Imarea kena mono duagna tolu na dani ghohi me teo ghohi sa vanga itadia. Jisas ke kilora mai nigna na komi vaovarongo me velera, “Inau ku rarovira nigua puala na mavitu iraani eigna ke teo ghohi sa ghadia vanga. 3Boi tangomana kuda vetulara tabiru kori melehadia kori vido kena rofo. Kenughua ena lae mena sikili kori hangana eigna kekeha itadia kena mai tagna ke hau.”

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index