Search form

Matiu 18:10-11

Na Titiono Velepuhi Eigna Na Sip Ke Hahi

(Luk 15:3-7)

10-11A Jisas ke ghoi velea, “Oti reireghi toke ghamu eigna e boi toke gi kotida toatogha sikei tinoni tadia arahai kena leghuu inau ke boi nagho. Inau ku veleghamu, nidia na komi enjel kena mono hahali duagna a Tamagu i popo.

12“Ehava? Gi sina mane keda tonogna sina hathangatui sip me hahi sikei itadia, na hava keda eia na mane iangeni? Imanea keda talu horura e hia hangavulu me hia na sip kori suasupa kena vanga itagna me vano hiroa sikei ke hahi.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index