Search form

Matiu 6:5

Na Velepuhi Eigna Na Tarai

(Luk 11:2-4)

5“Saghoi tarai vaghadia arahai kena eia vaghagna kena jino kari ena boi jino. Kori vido kena tarai, imarea kena magnahaghinia kedana sokara kori vathe haidu ba kori na hangana hutu eigna na mavitu kedana reghira mena haghore veletokera. Inau ku veleghamu, a God keda boi hera sa fata. Na tabadia na haghore veletokeragna vamua.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index