Search form

Rom Teeb 11:25

Yennu nba tiin sɔɔ kur ninbaauk biaŋinba

25N naa waas, n loon ki yin bann woonin ni bonsiar, ki lin te ki i daa dukii nan i tee yandammi: Ki li tee a Juu tesiab tee tubkangbatae, ki li sii tee nnae ki tan tuu yoo nba ki binba kur ki tee Juu teeb ki Yennu gannib na n tan teen Yiisa yab.

Yennu Gbouŋ Mɔɔr

© Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index