Search form

Rafúdoo Akarafa 14:22

22Miqímmafufaqa Isaraee máqannaasa ooruku námmari qámbaana aadána máqasaa táqaqau. Dínni dínni nammári fannoo safásara foorá inóo márufaqa fiqau.

Fúka Moodaanaki Kira Ufa Afaqínaasa Ufa

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index