Search form

Rafúdoo Akarafa 15:6

6Óo Yáawee aní ásauku uqannai ásauku fánnoo náaquqara afeeka máridanoo.

Mi asaukúfa namuqáa naruséenoo utitíqeenoo.

Fúka Moodaanaki Kira Ufa Afaqínaasa Ufa

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index