Search form

Rafúdoo Akarafa 21:35

35Moo fásiqa burimakáu ákoona fannoo mooná burimakáu ákoona arusáinaqa burimákau ákooqanda káqi mári burimakauna máreeqee moosáa quqásee feefaurú marasée miqandá mi munnimmána raináqaraasa mándee kúqira búrimakau qámbaana aukúqaraasa másee moó fannoo dínni máraina moó fannoo dínni máraaqa.

Fúka Moodaanaki Kira Ufa Afaqínaasa Ufa

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index