Search form

Rafúdoo Akarafa 3:10

10Qinée aní Isipa máqannaa karaambáiqa Fáraoo finnai aiqáanana óonureenana qiní faiqí ánaasee indaarúnni kámma nímaqainaqa Fáraoona maqa máaqakiqari quqásee ániaqa.

Fúka Moodaanaki Kira Ufa Afaqínaasa Ufa

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index