Search form

Rafúdoo Akarafa 5:9

9Miqí qídaqifaqa ínnee firaa kadaapi nímifaqa misa óonauqee anauqee ídaqa Mooseesa Áaroonasa qínna únnufausa sía íriaqa.

Fúka Moodaanaki Kira Ufa Afaqínaasa Ufa

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index