Search form

Rafúdoo Akarafa 9:8

Isipa máqannaasa nifaaqaí abeemáuqa kambíqanau.

8Yáaweefa kafáa Mooseena faqa Áaroona faqa qímanniminoo qinau. Moosee anée danda qoodaa ásaukunnoo afaqámaree Fáraoona óorinni óonuree innaarúnai áqua.

Fúka Moodaanaki Kira Ufa Afaqínaasa Ufa

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index