Search form

Óosana 12:19

19Anee nánaree qiní dáuna fee qíanaqee qinée qeeqára qínaaqara maréeqee qeeqá máaqaki quqée fee. Máà aní ánaaqa márinoo, doo ani áfiqee fífua.

Fúka Moodaanaki Kira Ufa Afaqínaasa Ufa

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index