Search form

Ruka 3:30

30Simeeoonafa Yudana amarána ámaaku márinau.

Yudafa Yooseefaana amarána ámaaku márinau.

Yooseefaafa Yoonamana ámaaku márinau.

Yoonamafa Eeriakimana ámaaku márinau.

Fúka Moodaanaki Kira Ufa Afaqínaasa Ufa

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index