Search form

Mareekoo 15:40

40Yísufa aunírira saqarisaa márufaqa ánaasee akaqáusa miqóo máridaqa níanasaa máridaqa rakísi maríqau. Misákiqari Saroomeefa faqa Mariana amaráfa Makadara máqusaindari ánufa faqa, Máriana moo ámarana faqa mifá kumaaráa Yameesa Yooseesa nínoofa márufa márinau.

Fúka Moodaanaki Kira Ufa Afaqínaasa Ufa

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index