Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 10:41

41kɨ rɔ dɨje tɨ pətɨ al, nə kɨ rɔ njé ma najɨ je tɨ kɨ Luwə kɔtɨ-de kəte. Adɨ e je kɨ j-uso sie je, j-a̰y sie je, go tḛḛe dan njé koy je tɨ .