Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 12:8

8Malayka əl-e ə nə: «Ɨdɔɔ nda kɨ ɓədi tɨ, ə ɨtɨlə sa njay tɨ.» Nɨngə Pɨyər ra təkɨ əl-e-n. Malayka əl-e ɓəy ə nə: «Ɨlə kɨbɨ ləi rɔi tɨ ə un gom.»