Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 14:4

4Lo kɨn tɨ, dɨje kɨ me ɓe-bo tɨ gangi naa lo joo, njé kɨ madɨ je əi go Jɨpɨ je tɨ, njé kɨ nungɨ əi go njé kaw kɨlə je tɨ tɔ.